Back-up.nl

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, de computer stopte ermee en alle bestanden die op de computer stonden waren kwijt. In veel gevallen zijn de bestanden niet meer terug te halen en kan belangrijke informatie verloren zijn gegaan. In al deze gevallen geldt: Maak een back-up! Het regelmatig maken van een back-up is aan te raden om nooit meer bestanden kwijt te raken. Of het

nu documenten, foto’s of bedrijfsbestanden zijn, het is belangrijk om altijd toegang te hebben tot een back-up van deze bestanden zodat je nooit in de situatie terecht komt waarin je alles kwijt bent. Om hier geen omkijken naar te hebben is het mogelijk om automatisch elke dag een backup van je computer te maken.

De website is momenteel onder constructie. Je vindt hier binnenkort een overzicht van diverse aanbieders die een online back-up aanbieden.

De domeinnaam staat ook te koop. Voor meer informatie kun je hier contact met ons opnemen.